Circulair ondernemen

Ambitie

Ons bedrijf met alles wat daarbij hoort mooier doorgeven aan de volgende generatie. Dat omschrijft kort en krachtig onze ambitie. Wij voelen het als onze plicht om bij te dragen aan een mooiere wereld. Daarom zetten we in op circulair ondernemen. Dit houdt in dat we grondstoffen, energie en materialen niet verloren laten gaan. We zorgen ervoor dat we zo weinig mogelijk gebruiken en dat wat we gebruiken zo veel mogelijk waarde behoudt.

Onze aanpak: SCI

Om onze mate van circulariteit te bepalen, maken we gebruik van de Swinkels Circularity Index (SCI). Bij gebrek aan een passend en nauwkeurig circulariteitsmodel in de markt hebben we in 2018 ons eigen meetinstrument ontwikkeld en over de jaren steeds verder verfijnd. De SCI is onderverdeeld in drie pijlers: circulair inkopen, circulair produceren en hoogwaardig hergebruik. Binnen iedere pijler worden verschillende parameters gemeten en gemonitord. De Swinkels Circularity Index geeft een nauwkeurig totaalbeeld van onze prestaties op het gebied van circulariteit.

Lees meer over onze klimaatambitie en aanpak
Lees meer over onze klimaatambitie en aanpak

In mijn ogen gaat de SBTI-aanpak het verschil maken

Marthijn Junggeburth, manager sustainability

Resultaat SCI in 2023

In 2023 scoren we 61% op circulair ondernemen. Dit is een verbetering van 2%-punt ten opzichte van 2022. Aanvankelijk hebben we eind 2022 ingezet op een verbetering van 3%-punt. Die ambitie hebben we medio 2022 bijgesteld. De belangrijkste reden daarvoor is het omarmen van een nieuwe werkwijze. Voorheen behaalden we een deel van onze score door offsetting: het compenseren van CO2-uitstoot door het deelnemen in CO2-positieve activiteiten zoals het planten van bomen en realiseren van een windmolenpark.

In 2023 hebben we echter nadrukkelijk gekozen voor insetting: het reduceren van CO2 door aanpassingen in onze processen en werkwijzen. Insetting is in onze visie een eerlijkere manier om circulair ondernemen te realiseren met een structurele aanpak voor nu en de toekomst. Omdat de kosten voor reductie veel hoger zijn dan voor compensatie hebben we ervoor gekozen om met de beschikbare middelen reductie te realiseren en de doelstelling iets omlaag te brengen. Meer over insetting en offsetting lees je in ‘Projectverhaal insetting vs offsetting’ onderaan deze pagina.

In 2023 scoorden we 61% op circulair ondernemen

 • Nieuwe governance rondom circulariteit
  Nieuwe governance rondom circulariteit
 • Om beter in staat te zijn onze circulariteitsdoelen te behalen, hebben we in 2023 de organisatiestructuur aangepast. Ieder deelgebied van de SCI (zoals transport, gebouwen, inkoop) kent nu een eigen workstream met projectleider. Iedere workstream heeft bovendien een sponsor in de directie. Met deze structuur gaat het analyseren, ontwikkelen en beslissen over circulariteitsinitiatieven eenvoudiger en sneller.

  Figuur: Onze organisatiestructuur

 • Sturen met Trias Familias
  Sturen met Trias Familias
 • Om circulaire initiatieven te ontwikkelen en te toetsen, gebruiken wij het Trias Familias model. In dit model sturen we hiërarchisch op:

  1. Vermijden, reduceren en besparen
  2. Verduurzamen
  3. Beperken van milieu-impact

  Figuur: Trias Familias

Circulair inkopen

Ambitie
Wij kopen goederen en diensten die wij gebruiken zo circulair mogelijk in en hanteren daarbij duurzaamheidseisen. Zo stimuleren wij onze leveranciers om zelf ook stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Samen met onze partners in de keten vergroten wij onze impact.

Beeld van 2023
In 2023 scoorden we 29,5%; een kleine verbetering ten opzichte van de 28,9% in 2022. Bij de onderdelen zien we een wisselend beeld. Na een aantal jaren van groei beginnen we de grenzen van het verbeteren van onze verpakkingen te bereiken. Datzelfde geldt voor agrarische grondstoffen, met name voor gerst. Voor onze marketingmaterialen verwachten we de komende jaren nog goede stappen te kunnen zetten. De inkoop van grote hoeveelheden materialen, met name staal voor de bouw van onze nieuwe brouwerij in Cuba, drukt de score van het onderdeel machines, omdat de aantoonbaarheid van het aandeel recycled content nog steeds erg lastig blijkt.

In 2023 scoorden we 29,5% op circulair inkopen

 • Agrarische grondstoffen: 73% circulair
  Agrarische grondstoffen: 73% circulair
 • In 2023 zien we over de gehele linie kleine verbeteringen in circulaire inkopen. Het aandeel duurzame agrarische grondstoffen hebben we licht weten te verbeteren, dit vereist echter extra inspanning. De klimaatverandering is duidelijk merkbaar op alle locaties waar wij produceren. De steeds extremere weereffecten (zowel nat als droog) beïnvloeden de teelt van gewassen. We wijken daarom steeds vaker uit naar andere gebieden (bijvoorbeeld Scandinavië) voor onder andere inkoop van duurzaam geteeld graan.

 • Verpakkingen: 77,2% circulair
  Verpakkingen: 77,2% circulair
 • In 2023 is de bijdrage van verpakkingen op onze circulariteitsindex van 76,8% naar 77,2% gegaan. Al onze verpakkingen zijn inmiddels 100% recyclebaar.

  Optimaliseren op de grenzen
  Dunner, lichter, meer recycled content en herbruikbaar: dat zijn de vertrekpunten voor onze verpakkings­concepten. Al jaren werken we aan verduurzaming van verpakkingen door uiteenlopende optimalisaties. Die tendens zetten we in 2023 door. Patrick Blom, verpakkingstechnoloog: “Het laaghangend fruit hebben we al lang geplukt, dus wordt het steeds uitdagender om verdere verduurzaming door te voeren. We werken echt tegen de grenzen aan van wat technisch mogelijk is en wat verantwoord en veilig is. Ook de marktomstandigheden kunnen beperkingen opleveren, denk aan grillige beschikbaarheid van gerecycled materiaal, schommelende prijzen en kwaliteit. Toch zijn we er in 2023 weer in geslaagd om mooie resultaten te boeken. Kleine optimalisaties vertalen zich via een groot volume in aanzienlijke besparingen op verpakkingsmateriaal.” Lees hieronder verder voor een overzicht van de resultaten per verpakkings­materiaal:

  Plastic
  Patrick: “Het totale volume aan plastic is gestegen ten opzichte van 2022, waarbij er minder gerecycled plastic verpakkingsmateriaal is ingekocht. Op het gebruik van plastics blijven we echter verbeteren. Zo hebben we een reeks aan proeven gedaan om het aandeel gerecycled plastic in onze bedrukte en onbedrukte folies te vergroten. Deze folies zijn nu van 50% naar 70% gerecycled plastic gegaan. De eerste trays en sixpacks met deze folie vonden in 2023 hun weg naar de verkooppunten, in 2024 zal de uitrol plaatsvinden en zullen we definitief zijn overgestapt. Onze eenmalige vaten (Dolium) hebben we 80 gram lichter gemaakt en in het materiaal hebben voor het eerst gerecycled plastic toegepast. De vaten bestaan nu voor 18% uit gerecycled plastic en dat betekent een besparing van materiaal van 18.000 kg. Tot slot kijken we naar mogelijkheden om plastic te vervangen door karton of papier.

  Totale besparing plastic in 2023: 129.000 kg.

  Glas
  Glasverpakkingen bestaan al lange tijd voor een groot aandeel uit gerecycled materiaal. In het huidige glas dat we gebruiken is dit circa 75%. Hierin hebben we in 2023 geen verdere verbetering kunnen doorvoeren. De grens wordt bepaald door de beschikbaarheid van gerecycled glas en verwerkingsmogelijkheden van leveranciers. Door een voortdurende dialoog met de keten proberen we het aandeel gerecycled glas in onze verpakkingen de komende jaren verder te verhogen en streven we naar steeds lichtere flessen.

  Papier en karton
  Sinds 2020 voldoet al het door ons gebruikte golfkarton en vouwkarton aan het FSC®- of PEFC®-keurmerk. Het karton wordt gemaakt van hout uit duurzaam geteelde bossen en gerecycled materiaal. Om het gebruik te kunnen reduceren, werken we in diverse projecten aan het zo licht mogelijk maken van de verpakking. In 2023 hebben we een aantal mooie resultaten bereikt.

  Een aantal producten hebben we in 2023 omgezet naar trays met een lagere rand. Dit levert, als de uitrol compleet is, op jaarbasis een besparing van 132.000 kg karton op. Verder zullen we in 2024 een deel van onze dozen dunner weten uit te voeren met behoud van draagkracht. Dit levert een besparing op van 50.000 kg karton. Een opvallend duurzaamheidsproject betreft onze etiketten. Op de papieren etiketten gebruikten we lange tijd een aluminiumlaag om een mooie glanzende uitstraling te creëren. Die aluminiumlaag zijn we aan het uitfaseren. Uiteindelijk zullen we alleen nog maar volledig papieren etiketten gebruiken.

  Totale besparing papier en karton: 132.000 kg per jaar.

  Metaal (staal en aluminium)
  Sinds 2019 zetten we grote stappen in het besparen op materiaal door steeds lichtere blikjes in te zetten. Ook in 2023 hebben we op deze manier verder geoptimaliseerd. Zo werken we op de Nederlandse markt uitsluitend nog met aluminium blikken. Deze zijn per definitie lichter dan stalen blikken, wat positief doorwerkt in het transport. Verder hebben we onze 25 cl blikken dunner uitgevoerd, wat 36.000 kg aluminium per jaar bespaart. Ook op het gebied van kroonkurken werken we aan een vergelijkbare optimalisatie. In 2023 deden we de eerste testen met kroonkurken van 0,18 mm dik in plaats van 0,22 mm. Als alles volgens plan verloopt, kunnen we hiermee vanaf 2024 zo’n 100.000 kg staal op jaarbasis besparen.

  Totale besparing op aluminium: 36.000 kg per jaar.

  Innovaties
  Omdat we tegen de grenzen van de techniek (en soms ook beschikbaarheid) aanlopen, is verdere verduurzaming van verpakkingen vooral een kwestie van innovatie. Samen met onze leveranciers ontwikkelen we nieuwe duurzame verpakkingsconcepten. Enkele voorbeelden van ontwikkelingen:

  • Fustcaps: in navolging van bierbrouwerij De Koningshoeven zijn ook onze brouwerijen in Steenhuffel volledig overgestapt op fustcaps gemaakt van 100% gerecycled plastic.
  • Na introductie van eenmalige vaten met 18% gerecycled plastic, loopt er een project om deze naar 31% gerecycled materiaal te brengen in 2024.
  • Voor een aantal producten willen we gaan werken met zogenaamde ‘sleek cans’. Deze blikken zijn dankzij hun dimensies in verhouding lichter uit te voeren, wat voordelen oplevert in gebruik van materiaal en transport.
  • Ondanks eerdere tegenvallende resultaten, onderzoeken we of in onze palletfolie een deel gerecycled plastic kunnen opnemen. Daarmee kunnen we het aandeel plastic verder reduceren. Voorwaarde is uiteraard dat het veilig en verantwoord kan.
 • Marketingmateriaal: 56% circulair
  Marketingmateriaal: 56% circulair
 • Het verduurzamen van Point-of-Sale (POS) materiaal mag rekenen op aandacht en enthousiasme van onze medewerkers. Samen met leveranciers worden steeds meer uitingen (zoals uithangborden, displays en vlaggen) circulair uitgevoerd. Zo is de complete signing van Cornet bij al onze verkooppunten uitgevoerd in gerecycled materiaal. In 2023 is onze score voor circulair POS materiaal 56,5%, een stijging van bijna 10% ten opzichte van 2022. Dit aandeel zal de komende jaren verder stijgen, omdat we van steeds meer artikelen duurzaamheidsinformatie ontvangen en daarover in gesprek kunnen gaan met onze leveranciers.

 • Machines, gebouwen en facilitaire materialen: 39% circulair
  Machines, gebouwen en facilitaire materialen: 39% circulair
 • Aan onze inkoopcategorie machines en gebouwen hebben we in 2023 de rubriek facilitaire materialen toegevoegd. Ook in dit complexe gebied, van veel verschillende producten en diensten van veel verschillende aanbieders, sturen we op duurzame inkoop. Samen met leveranciers zijn de eerste stappen gezet om items meetbaar te maken. Zo verzamelen we nu data over bedrijfskleding en kantoormeubilair. De prestaties zijn opgenomen in de SCI en dragen bij aan onze circulaire bedrijfsvoering. De metingen en dataverzameling breiden we in 2024 uit met onder andere schoonmaakartikelen, IT hardware en persoonlijke beschermingsmiddelen. Wat betreft de inkoop van machines kijken we nauwkeurig naar de herbruikbaarheid. We sturen daarbij op hergebruik van gehele machines binnen onze eigen brouwerij of hergebruik van onderdelen. Om de cirkel sluitend te maken, brengen wij de materialen van machines in kaart met een materiaalpaspoort. Dit bevordert hergebruik in de toekomst, binnen of buiten het bedrijf.

  In 2023 hebben we versnelling aangebracht in het compleet in kaart brengen van onze gebouwen. In 2024 verwachten we alle gebouwen op onze productielocatie in Lieshout af te ronden. De gebouwen op onze overige locaties volgen daarna. We kijken daarbij naar materialen, energiegebruik en mogelijkheden voor herbestemming. In principe volgt uit de analyses primair het verbeteren van de energiehuishouding van gebouwen en tot slot slim en zinvol herbestemmen. Niet overal is herbestemming evident. Zo zijn de hygiëne-eisen voor productiefaciliteiten aanzienlijk toegenomen waardoor herbestemming voor productiedoeleinden niet altijd mogelijk is. In 2023 hebben we in Lieshout een oud bottelarijgebouw getransformeerd tot R&D lab (ITEC). Hieraan voegen we in 2024, wederom in bestaande bouw, een proeflokaal toe. Onze bestaande mouterij in Eemshaven wordt getransformeerd tot eerste emissieloze mouterij in de wereld en zal begin 2024 gebruiksklaar zijn.

Op het gebruik van plastics blijven we verbeteren

Patrick Blom, packaging technologist

Circulair produceren

Ambitie
Circulair produceren raakt het hart van ons bedrijf. We werken al 300 jaar aan verbetering van onze productieprocessen om ze efficiënter en effectiever te maken. Het verduurzamen van processen is hierin een logisch element. We richten ons daarbij op het besparen van energie en water, het reduceren van CO2 en het verduurzamen van ons transport.

Beeld van 2023
De score voor circulair produceren is nagenoeg gelijk gebleven aan de score van vorig jaar (14,8% in 2022, 14,9% in 2023). Kleine verbeteringen die we hebben kunnen doorvoeren op het gebied van energie en water zijn tenietgedaan door verminderde efficiency ten gevolge van de gedaalde productie. De basis voor verdere verbetering, op het gebied van waterverbruik en het gebruik van hernieuwbare energie, is daarmee echter wel gelegd. We zijn trots op de behaalde resultaten op het gebied van transport waarin we onze partners in de waardeketen nadrukkelijk betrokken hebben.

In 2023 scoorden we 14,9% op circulair produceren

 • Energie: 17% hernieuwbaar
  Energie: 17% hernieuwbaar
 • Op het gebied van energie hebben we een aantal belangrijke aanpassingen doorgevoerd. In navolging van onze mouterij in Eemshaven zetten we in 2023 ook in Lieshout flink in op warmtepomptechnologie. Deze evalueert voortdurend wat een gunstig effect heeft op de toepasbaarheid voor onze processen. Zo behalen de nieuwste warmtepompen een toptemperatuur van 90 graden Celsius; hiermee kunnen wij de hoeveelheid aardgas aanzienlijk verlagen. De warmtepompen bedienen samen met warmtebuffers diverse processen in de mouterij, bottelarij en brouwerij. Dit betekent dat wij onze berekeningen (energie per hectoliter bier) hebben aangepast om het energieverbruik nauwkeurig te kunnen blijven monitoren.

 • Transport: 13% circulair
  Transport: 13% circulair
 • Uiteraard kijken we bij circulair produceren verder dan onze eigen operatie. Zo hebben we met onze verduurzamingsacties op het gebied van transport (scope 3) belangrijke resultaten bereikt. Hieronder lees je meer in het verdiepingsartikel ‘Slimmer en schoner: stapsgewijs naar duurzaam transport’.

  Slimmer en schoner: stapsgewijs naar duurzaam transport
  Het afgelopen jaar hebben we flink wat stappen gezet om het vervoer van onze producten duurzamer te maken. En belangrijker nog: we doen dat met maatregelen die op de lange termijn het verschil maken.

  Duurzaam vervoer gaat vooral over het terugbrengen van CO2-uitstoot. We kozen in 2023 bewust een verdieping van de koers. De makkelijkste manier om CO2-uitstoot te reduceren, zonder de operatie te belasten, is om de uitstoot te compenseren. Bijvoorbeeld door aanplant van bomen of aanleg van een windmolenpark. Toch vinden wij dat onvoldoende stroken met onze circulaire ambitie. Daarom kiezen wij ervoor om duurzame investeringen te doen voor ons transport.

  Zo verplaatsten we het vervoer over de weg voor een deel naar vervoer over het spoor of over water; de zogenaamde ‘modal shift’. Trein en binnenvaartschepen stoten relatief veel minder CO2 uit dan vrachtwagens. Dit doen we al een tiental jaren. Een andere methode is het slimmer laden van pallets, waardoor deze meer producten kunnen bevatten en het dus transportbewegingen reduceert.

  Een stap verder door samenwerken
  In 2023 hebben we ook, samen met partners, op een aantal punten transportverduurzamingen doorgevoerd. Zo zetten we in samenwerking met Barge Terminal Tilburg (BTT) een elektrische truck in om containers te vervoeren van de brouwerij in Lieshout naar de binnenscheepvaart terminal. Dat betekent dat we dit stuk vervoer emissieloos uitvoeren. Daarnaast zijn er, met onze partner Simon Loos, vier trucks voor retail transport overgezet op biodiesel (HVO). Dit aantal wordt de komende jaren verder uitgebouwd, zodat straks al het binnenlandse retail wegtransport op biodiesel rijdt. Ook in de overzeese export zijn stappen gezet. Zo kopen we voor een deel van onze exportcontainers zogenaamde Sustainable Marine Fuel (SMF) in. Hierdoor reduceren schepen tot wel 85% aan uitstoot.

  De komende jaren blijven we investeren in de verduurzaming van het transport. Deze maatregelen gaan dus verder dan het compenseren van CO2-uitstoot en vormen een duurzame verandering. Hiervoor is een roadmap getekend waar we elk jaar een stap verder gaan om onze transportdoelstelling van 30% CO2-reductie in 2030 te behalen.

 • Watergebruik: 61% circulair
  Watergebruik: 61% circulair
 • In 2023 zien we dat ons watergebruik iets is opgelopen ten opzichte van 2022. De oorzaak is een dalende marktvraag. Dit veroorzaakt een start-stop beweging in de productie waardoor deze minder efficiënt verloopt en een hoger watergebruik tot gevolg heeft voor schoonmaken en spoelen van ketels en leidingen. Wel zijn we in 2023 in Lieshout gestart met een onderzoek naar het gebruik van een andere waterkwaliteit voor het schoonmaken van apparatuur. Voor een aantal spoelbeurten kunnen we hergebruikt water inzetten; hiermee besparen we op gebruik van mineraalwater uit onze bronnen. Verder zijn er in 2023 een aantal kleinere waterprojecten uitgevoerd.

 • Projectverhaal

  Projectverhaal Emissievrije mouterij Eemshaven

 • Het jaar 2023 stond voor Holland Malt in het teken van de ombouw naar ’s werelds eerste emissievrije mouterij. In Eemshaven, waar de mouterij zich bevindt, werd afgelopen jaar een nieuw, innovatief warmtesysteem geplaatst. Door deze realisatie maakt Holland Malt vanaf maart 2024 niet langer gebruik van fossiele brandstoffen, biomassa of andere energiebronnen die voor schadelijke uitstoot zorgen tijdens haar moutproces.

Uitdaging: Statiegeld vs. water/energiegebruik

De komst van blik in het statiegeldsysteem voor Nederlandse consumenten heeft de nodige ophef veroorzaakt. Consumenten en retailers ervaren het als lastig door onder andere de vele formaten en het gemakkelijk kreuken van lege blikken. Maar het inzamelen van blik scheelt een hoop zwerfafval en het hergebruik van materiaal levert voordelen op.

Marthijn Junggeburth, manager sustainability: “De uitbreiding van ons statiegeldsysteem naar blikken heeft de nodige complexiteit in de keten gebracht. Dat is wennen. Toch is deze complexiteit wat mij betreft te verkiezen boven wegwerpblik. De keten is relatief kort, de retourblikken worden ingezameld door de leverancier en na shredderen eenvoudig verwerkt tot nieuwe blikken. Afgezien van het vermalen volgt het restmateriaal hetzelfde procédé als nieuw materiaal, dus de inspanning is relatief gering.

Met glas is er meer inspanning nodig. Na een stevige trend van one-way glas zien we dat het aandeel retourglas flink is toegenomen. Glas kost relatief veel energie om te maken. Daar staat tegenover dat je retourglas moet vervoeren en grondig moet reinigen. Dat kost energie, veel water en levert een vuilstroom op die je moet verwerken. De kosten versus baten per fles zijn enorm lastig te kwantificeren. Toch ben ik ervan overtuigd dat zij opwegen tegen one-way glas. Bij Royal Swinkels Family Brewers is 80% van onze flessen onderdeel van een retoursysteem.”

We verlagen de hoeveelheid aardgas aanzienlijk

Marthijn Junggeburth, manager sustainability

Hoogwaardig hergebruik

Ambitie
Afval bestaat niet. Voor elke reststroom zoeken we naar effectief hergebruik. Daarbij willen we voedselreststromen, zoals bierbostel, zo hoogwaardig mogelijk in de voedselketen terugbrengen. Zo houden zij zo veel mogelijk hun waarde.

Beeld van 2023
De score voor hoogwaardig hergebruik is gestegen ten opzichte van de score van vorig jaar (15,9% in 2022, 17,0% in 2023). We zien dat steeds meer collega’s enthousiast zijn om met hoogwaardig hergebruik aan de slag te gaan. Voor nieuwe toepassingen ontwikkelen we vaak nieuwe waardeketens waarin verschillende partijen zoals engineers, telers, producenten en verwerkers deelnemen. Hiermee groeit het bewustzijn van hergebruik en vergroten we onze impact. Wat snelle adaptatie van nieuwe toepassingen bemoeilijkt is wet- en regelgeving. Naar de letter van de wet gelezen, creëren we industrieel afval. Hergebruik daarvan moet aan vele regels, audits en wetenschappelijke beoordelingen voldoen. Ondanks deze drempels wisten we in 2023 weer een aantal resultaten te boeken en nieuwe initiatieven op te zetten.

In 2023 scoorden we 17,0% op hoogwaardig hergebruik

 • Co-producten: 99% circulair
  Co-producten: 99% circulair
 • Slib
  Rondom onze plant in Ethiopië hebben we grootschalige proeven uitgezet met het telen van gewassen op uit het restwater vrijkomende slib (dat vele waardevolle voedingsstoffen bevat). De resultaten zijn positief. In 2024 zullen we vooral slib op grote schaal gaan toepassen. In Nederland loopt het project BierBrickz door. Daarbij behandelen we het slib en persen hiervan ‘compostblokken’ waar planten op kunnen groeien.

 • Restwater: 35% circulair
  Restwater: 35% circulair
 • Het water dat vrijkomt na gebruik in onze productieprocessen maken we schoon in onze eigen waterzuivering, waarna we het opnieuw inzetten. In 2023 hebben we proeven gedaan om dit zogenaamde effluent in te zetten voor een aantal spoelbeurten van onze ketels en leidingen. Hergebruik van restwater heeft een aantal uitdagingen. Op de eerste plaats hopen aanwezige verontreinigingen in het water op, wat hergebruik bemoeilijkt. Verder betekent hergebruik van restwater dat we dit niet uitzetten naar de omgeving ten bate van boeren. Lees hier meer over in de uitdaging ‘Restwater hergebruiken of teruggeven?’ hieronder. Dit leidt tot de conclusie dat je restwater niet per definitie moet hergebruiken, maar dat er flexibiliteit is om te kiezen voor de juiste toepassing: gebruik in het schoonmaakproces of uitzetten naar de omgeving.

 • Reststromen: 77% circulair
  Reststromen: 77% circulair
 • Op ons hoofdkantoor, en in het MFGO-gebouw, zijn we gestart met het scheiden van afval door middel van multifunctionele afvalbakken. Deze bestaan uit vier verschillende prullenbakken waar onderscheid wordt gemaakt tussen blik, restafval, plastic en gft. Het is belangrijk afval goed te scheiden zodat het ook op de juiste manier gerecycled kan worden.

 • Machines en gebouwen: 99% circulair
  Machines en gebouwen: 99% circulair
 • In 2023 hebben we het gebruik van onze materiaal­paspoorten gestandardiseerd en ze onderdeel gemaakt van ons inkoopproces. Ook hebben we een extra fte aangenomen; deze medewerker gaat onze bestaande gebouwen beoordelen op het gebied van circulariteit.

Uitdaging: Insetting vs. offsetting

Royal Swinkels Family Brewers werkt hard toe naar een volledig circulaire onderneming. Dat betekent voortdurend activiteiten en processen onder de loep nemen en duurzame verbeteringen doorvoeren. De workstream transport heeft in 2023 een nieuwe werkfilosofie omarmd: insetting.

Jasper Lipsch, program manager sustainability: “De makkelijkste manier is om gewoon door te gaan met je activiteiten op de manier zoals je gewend bent en vervolgens je CO2-uitstoot te compenseren. Dat kan door CO2-certificaten te kopen van activiteiten zoals de aanplant van bomen of aanleg van een windmolenpark. Deze methode van compenseren noemen we offsetting. Echter, hierdoor verandert er uiteindelijk niets in de uitstoot van CO2.

Een betere weg naar een duurzame operatie is reductie: het aanpassen van je productiemethoden en werkwijzen waardoor je minder CO2 produceert. Deze methode heet insetting. Hierdoor verandert er daadwerkelijk iets. De CO2-uitstoot daalt en blijft over de langere termijn lager. Groot nadeel is dat insetting veel duurder, tot wel 8x zo duur, is dan offsetting. Dit leidt tot een voortdurende afweging binnen het bedrijf of de extra kosten te behappen zijn.

Wij kiezen nadrukkelijk voor insetting en introduceren dat geleidelijk. Zo transporteren we meer via trein en binnenvaart, vervoert één van onze transportpartners onze containers met een elektrische truck, rijden onze vervoerders voor 8% op biobrandstof en kopen we voor een deel van onze zeevracht Sustainable Marine Fuel in. Dit aandeel duurzaam transport breiden we ieder jaar uit. In 2030 willen we onze Scope 3-uitstoot, waar transport een belangrijk deel van uitmaakt, met 25% gereduceerd hebben ten opzichte van ons basisjaar 2019.”

Uitdaging: Restwater hergebruiken of teruggeven aan de omgeving? Een duurzaam dilemma

In Lieshout zijn we bezig om, via een pilot bij onze waterzuivering, restwater opnieuw te gebruiken als proceswater in onze brouwerij. Bijvoorbeeld voor het schoonmaken van onze brouwketels of het spoelen van onze statiegeldflessen. Goed nieuws, want een succesvolle pilot betekent dat we minder water hoeven op te pompen en minder water per hectoliter bier verbruiken. Toch blijkt dat we hiermee tegen een duurzaam dilemma aanlopen. Wanneer we ons restwater hergebruiken, betekent dit automatisch dat er minder restwater naar de omgeving van onze brouwerij gaat.

Al jaren geven we via het Boer Bier Water project gezuiverd restwater terug aan de omgeving. Boeren in de buurt van de brouwerij gebruiken dit water om hun gewassen te telen en beken, vijvers en slootjes worden ermee gevuld. Dit huidige systeem is in balans: de boeren hebben voldoende water om tijdens de droge zomers hun gewassen te telen en beekjes rondom de brouwerij vallen niet droog, wat de biodiversiteit ten goede komt. Wanneer een onderdeel van dit systeem wijzigt, bijvoorbeeld omdat we ons restwater hergebruiken voor ons brouwproces, zou dat kunnen betekenen dat het systeem uit balans raakt en negatieve effecten op de omgeving heeft.

We beseffen dus goed dat we onderdeel zijn van een ecosysteem waarin de omgeving afhankelijk is van ons restwater. Aan de andere kant willen we zo min mogelijk water gebruiken om ons bier te brouwen en proberen we dus zo veel mogelijk water opnieuw in te zetten. Daarom is het zoeken naar een nieuwe balans: hoe kunnen we onze water-footprint verkleinen en toch zorgen dat de omgeving voldoende water beschikbaar heeft? Dat is een dilemma waar we ons de komende tijd mee bezig zullen houden.

Naast dit dilemma, zien we sowieso uitdagingen op het gebied van water in de omgeving. Door klimaatverandering zien we dat zomers steeds droger worden en het lastiger wordt om beken gevuld, en het grondwaterniveau op peil, te houden. Hoe kunnen we er dus voor zorgen dat er water beschikbaar blijft in de omgeving voor natuurontwikkeling en biodiversiteit? Daarvoor zullen we op zoek moeten naar andere oplossingen voor waterconservering of bijvoorbeeld het grootschalig opvangen van regenwater. Dit kunnen we alleen bereiken door samen te werken met overheden en lokale natuurorganisaties.

Verder lezen over
veiligheid en welzijn?

Circulair
ondernemen