Voorwoord

Hard op weg naar een
circulaire onderneming

Peer Swinkels, Chief Executive Officer

Ons bedrijf nog beter, gezonder en duurzamer doorgeven aan de volgende generatie, dat is en blijft onze missie. En daarin hebben we – ondanks de uitdagende omstandigheden in 2023 – mooie resultaten geboekt en belangrijke stappen gezet.

In de woorden van CEO Peer Swinkels: “Corona, geopolitiek, oorlog, inflatie, energiecrisis en klimaateffecten geven een enorme turbulentie in de wereld en de markt. Dit decennium is bedrijfsmatig gewoonweg niet te vergelijken met het vorige decennium. De voorspel­baarheid is echt verdwenen. Dat vraagt een enorm aanpassingsvermogen van bedrijven. Wij hebben in 2023 opnieuw laten zien dat we daarover beschikken. Dat is een groot compliment aan onze mensen. Samen zijn we een sterk bedrijf en plukken we de vruchten van – wat wij noemen – onze winnende familiecultuur.

Het is onze ambitie om een gezonde, circulaire en klant­gedreven onderneming te zijn. De behoefte van consumenten en klanten in lokale markten staat centraal. Ons bedrijf heeft alles in huis om met efficiënte en circulaire processen een grote variëteit aan kwalitatieve bieren, frisdranken, mout en moutextracten te brengen. Daarin zijn we hard op weg. In dit jaarverslag lees je daar meer over.

Wij zijn trots op wat we in 2023 met Royal Swinkels Family Brewers hebben neergezet. En bouwen vol vertrouwen verder aan de toekomst. Dat doen we vanaf 2024 onder een nieuwe naam: Royal Swinkels. Korter en krachtiger. Beter passend bij de breedte van onze activiteiten, en bij de trots, het lef en het ondernemerschap van ons prachtige familiebedrijf.Niet voor niets heeft dit jaarverslag de titel: ‘Wij zijn Royal Swinkels’.”

In dit jaarverslag spreken we uiteraard nog over Royal Swinkels Family Brewers, de naam waaronder wij geheel 2023 onze activiteiten uitvoerden.

Een gezonde en
duurzame onderneming

Royal Swinkels Family Brewers ontwikkelde een strategie voor de komende jaren met als ambitie om uit te groeien tot een circulaire onderneming. Daarvoor ontplooit het bedrijf een groot aantal initiatieven die nauwkeurig worden gemeten en gemonitord met de Swinkels Circularity Index. De resultaten staan verderop in dit jaarverslag.

Circulair ondernemen betekent voor ons ook de consument op ieder moment het beste aanbod serveren en dat op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier. De consumentenbehoefte in ontwikkelde markten kenmerkt zich door een grote behoefte aan variëteit en beleving. Daar spelen we op in met een omvangrijk portfolio aan pils, speciaal-, craft- en alcoholvrije bieren. We bouwden in 2023 verder aan een netwerk van brouwerijen waarmee het alle vier de gistprocessen voor bier beheerst. Daarmee hebben we een unieke positie en grip op de keten met eigen (specialistische) mouterijen.

Meer lezen
Minder lezen

De divisies

Foto v.l.n.r: Robbie Pastoor (Chief People & Culture Officer), Jos Jennissen (Chief Executive Officer Holland Malt), Pieter Swinkels (Chief Supply Chain Officer SFB), Mark van de Vijver (Chief Transformation Officer), Stijn Swinkels (Chief Growth Officer), Peer Swinkels (Chief Executive Officer), Arnoud van Schaik (Chief Executive Officer Cuba), Omo Ohiwerei (Chief Executive Officer Habesha) en Gijs Swinkels (Chief Commercial Officer SFB).

 • Swinkels Family Brewers

  Prachtig resultaat

 • In de bierdivisie hadden we in 2023 te maken met uitdagende marktomstandigheden. Zo gaven de inflatie, en verminderde koopkracht en consumentenvertrouwen, in de gehele biermarkt druk op de volumes. Ook de weersomstandigheden met veel regen in het voor- en najaar zorgden voor een negatieve invloed. Door een combinatie van effectief prijsbeleid, kostenbeheersing en portfoliomanagement, hebben we de effecten hiervan weten te beperken.

  We brachten focus aan in ons assortiment en onze marktbenadering. Zo zijn we in Japan gestart met een succesvol nieuw distributiemodel voor onze alcoholvrije bieren. Zo produceren we steeds meer lokaal, wat een positieve invloed heeft op efficiëntie en duurzaamheid. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld realiseerden we, in samen­werking met een lokale brouwerij, de productie van een aantal alcoholhoudende en alcoholvrije bieren dicht bij de afzetmarkt. Ook verbreedden we in onze focuslanden de distributie naar kanalen waarin we eerder niet actief waren.

  Met deze en meer initiatieven wisten we in 2023 in diverse landen ons marktaandeel te vergroten. Dit zorgt voor een stijging van de omzet ten opzichte van 2022 en een positieve winstbijdrage aan het bedrijf. Een prachtig resultaat in een moeilijke markt.

 • Holland Malt

  Een grote stap in circulariteit

 • Ook Holland Malt laat in 2023 een positieve bijdrage zien. De omzet van de divisie nam toe, evenals het rendement. Ondanks een grote verbouwing in de mouterij Eemshaven haalden we een hoge efficiëntie in productie. De mouterij in Lieshout legt zich daarbij vooral toe op de productie van een variëteit aan mouten voor onder andere speciaal- en craftbieren. De mouterij in Eemshaven is met name gericht op productie van grotere volumes. Omdat het mouterijproces energie-intensief is, heeft Holland Malt eind 2021 ingezet op een energietransitie. Voor beide mouterijen is een transitieplan opgesteld.

  In 2023 startte de ombouw van de mouterij in Eemshaven tot de ‘eerste emissievrije mouterij ter wereld’. Het ombouwproces, waarbij hyperefficiënte warmtepompen de warmtevoorziening verzorgen, was intensief en ingrijpend. Zo is in 2023 de productie tweemaal stilgelegd om een fase in het project te kunnen realiseren. Het ombouwproces naar de eerste emissievrije mouterij ter wereld is aan het einde van het eerste kwartaal van 2024 voltooid. Dit biedt grote voordelen op het gebied van energie-efficiëntie gezien de gestegen energiekosten, en is vooral een duurzame stap die past in de ambitie om het bedrijf te ontwikkelen tot een volledig circulaire onderneming. Onze klanten hebben zich aangesloten bij dit project, waardoor deze investering meteen bijdraagt aan het verduurzamen van de keten. Het Holland Malt team laat zien dat we klaar zijn voor de toekomst.

 • Habesha

  Groei ondanks uitdagingen

 • Na een periode van burgeroorlog is de situatie in Ethiopië in 2023 stabieler, al blijft het in delen van het land nog steeds onrustig, met name in de regio van onze brouwerij. Vervelend gevolg van deze situatie is dat het leidt tot hyperinflatie. Dit zorgt voor afgenomen koopkracht bij de bevolking en grillige prijzen voor grondstoffen en materialen. Ondanks deze omstandigheden bleek de brouwerij in staat om groei te noteren. Het merk Habesha laat al vele jaren een goede omzetgroei zien, mede door de ontwikkeling van Habesha op tap. Ook onze alcoholvrije moutdrank Negus gooit hoge ogen. De diversificatiestrategie naar vier merken draagt ook bij aan de toename in de verkoop. Met een uitstekend commercieel apparaat, een gedifferentieerd prijsbeleid en de passie voor onze verschillende merken weet het Habesha team een goede prestatie neer te zetten.

 • Cuba

  De stap naar lokale productie

 • Cuba is voor Royal Swinkels Family Brewers al decennialang een belangrijk afzetgebied voor de export. Dat bleef in 2023 onveranderd. In lijn met de strategie ontstond de ambitie om ook een lokale productiefaciliteit te creëren. Na een periode van verkennen en plannen is in 2023 in de plaats Mariel in Cuba de nieuwe brouwerij gerealiseerd, op planning en binnen budget. De brouwerij is in de tweede helft van 2023 operationeel geworden, maar verkeert nog in de opstartfase. Om de opstart kracht bij te zetten, is een eigen lokaal merk ontwikkeld en gelanceerd, onder de naam Parranda (wat staat voor een bekend feest in Cuba).

 • Swinkels Real Estate

  Bundeling van krachten

 • Sinds 2023 beschikt Royal Swinkels Family Brewers over het bedrijfsonderdeel Swinkels Real Estate. Activiteiten in vastgoed waren er al en zijn nu, na verwerving van een grote portefeuille horecapanden in België, samengebracht in een eigen divisie. Dit geeft voordelen voor het effectief managen van het vastgoedportfolio van onder meer horecalocaties in Nederland en België. Swinkels Real Estate beoogt het portfolio verder te ontwikkelen op het gebied van zichtbaarheid, rentabiliteit en duurzaamheid.

Blik op
de toekomst

Peer Swinkels: “We gaan door op de ingeslagen weg en werken nauwgezet aan de executie van onze meerjarenstrategie. Zo werken we stapsgewijs toe naar het vervullen van onze ambities. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor technologie. We digitaliseren, sturen op data om productiviteit te optimaliseren en marktkansen te creëren. Dat alles kan alleen succes hebben door de betrokkenheid en inzet van onze mensen. Met ons sterke team en een hechte bedrijfscultuur zie ik de toekomst vol vertrouwen tegemoet.”

Verder lezen over
ons jaar?

Voorwoord