Duurzame groei

Ambitie

We willen de wereld laten genieten van onze bieren. Consumenten op het juiste moment het juiste bier aanreiken en ze verrassen met verschillende moutsoorten. Dit was en is nog altijd onze ambitie. En dat gaat vaak gepaard met uitdagingen. In 2023 lagen deze in grondstoffenschaarste en in stijgende energie- en grondstoffenprijzen. Toch presenteren we mooie cijfers, dankzij proactief kostenmanagement.

In 2023 stuurden we actief op werkkapitaal. Dit maakte investeringen mogelijk, bijvoorbeeld in onze nieuwe brouwerij in Cuba en in onze emissievrije mouterij. Dit onderstreept hoe gezond Royal Swinkels Family Brewers is. En we zetten ons in om een financieel sterke organisatie door te geven aan toekomstige generaties.

Resultaten 2023

Omzet 2023

(in miljoenen euro’s)

1.128,2

Omzet 2022

(in miljoenen euro’s)

1.032,4

 • Resultaten per divisie
  Resultaten per divisie
 • Swinkels Family Brewers
  De SFB-divisie omvat de verkoop vanuit alle brouwerijen in Nederland en België. Belangrijke verkoopkanalen zijn supermarkten, webshops en horecalocaties in West-Europa, maar ook de export naar klanten en distributeurs in de rest van de wereld. Belangrijke leveranciers zijn energiebedrijven en leveranciers van grondstoffen en verpakkingsmaterialen.

  De ‘bierdivisie’ kent uitdagende marktomstandigheden. Vermoedelijk leidde ook het slechte weer in het voorjaar en najaar tot minder bierconsumptie. Toch zien we in de bierdivisie een omzetstijging ten opzichte van 2022.

  Holland Malt
  De moutdivisie bestaat uit de mouterij in Lieshout en de mouterij in Eemshaven, die per 15 maart 2024 emissievrij is. Dit betekent dat de mouterij volledig op groene elektriciteit draait en daarmee geen broeikasgassen uitstoot. Dit is waardevol vanuit het oogpunt van duurzaamheid, maar ook gezien de stijgende energiekosten.

  De omzet en winst van Holland Malt groeiden in 2023. Dit danken we aan een efficiënte productie en door op het juiste moment, en tegen goede prijzen, te kopen en te verkopen. Holland Malt koopt hoge kwaliteit brouwgerst in bij boeren (coöperaties) en exporteert de geproduceerde mout naar brouwerijen en distilleerderijen wereldwijd.

  Habesha
  Samen met lokale aandeelhouders brouwen we in Ethiopië de bieren Habesha, Kidame, Feta en moutdrank Negus. Habesha koopt premium ingrediënten in bij lokale boeren en mouterijen. Lokale distributeurs en handelaren zijn vaste afnemers van Habesha.

  De divisie Habesha laat mooie cijfers zien. We zien een stijging dankzij de uitbreiding met tapbier en de populaire alcoholvrije moutdrank Negus. Ook slaagden we erin om prijsstijgingen door te voeren ter compensatie van de gestegen grondstoffenprijzen in Ethiopië.

  Ethiopië heeft een economie met hyperinflatie. Dit beïnvloedt de koopkracht van de bevolking sterk. Daarom was Habesha genoodzaakt om hyperinflatie accounting toe te passen op de cijfers. Vanwege de boekhoudregels hebben we de cijfers van Habesha geherwaardeerd omdat de activa meer waard zijn geworden door sterke inflatie.

  Cuba
  In Cuba investeerden we in de bouw van een nieuwe brouwerij en lanceerden we het merk Parranda. De verkoop van dit Cubaanse bier startte in juli 2023.

 • Ontwikkelingen in de organisatie
  Ontwikkelingen in de organisatie
 • In 2023 waren er vier grote ontwikkelingen in onze organisatie:

  • De komst van de Intelligente Brouwerij, een programma gericht op digitale transformatie. Het doel is om uniforme data te verzamelen, betere informatie te genereren en werkstromen te optimaliseren. Een digitaal platform ondersteunt de Intelligente Brouwerij. Dit platform is in 2023 geoptimaliseerd en gaat nu de laatste fase in.
  • De brouwerij in Cuba opende in de zomer van 2023. We lanceerden het merk Parranda en startten met de verkoop.
  • De transformatie naar de emissievrije mouterij van Holland Malt in Eemshaven. De transformatie is in maart 2024 voltooid.
  • De financiële cijfers in Ethiopië zijn aangepast voor hyperinflatie. De inflatie gedurende 3 jaar bedroeg in totaal ruim 100%. Als gevolg pasten we hyperinflatie accounting toe voor 2023.
 • Subsidies
  Subsidies
 • In boekjaar 2023 ontving Royal Swinkels Family Brewers € 2,7 miljoen aan subsidies van de Nederlandse overheid. De DEI (Demonstratie Energie- en klimaatInnovatie) is de grootste subsidie. De mouterij Holland Malt ontving deze voor de investeringen in de emissievrije mouterij in Eemshaven. Mede dankzij deze subsidies leverden we onze positieve bijdrage aan de Nederlandse investeringen in het kader van duurzaamheid.

 • Liquiditeit
  Liquiditeit
 • In 2023 breidden we diverse werkkapitaalprojecten uit. Voorbeelden zijn de uitbreiding van onze supplier finance-programma’s met leveranciers en de inzet van het receivables finance-programma bij meer klanten. Deze aandacht voor het werkkapitaal betaalde zich in 2023 uit in flink meer investeringsvermogen. Dankzij deze investeringen is onze liquiditeitsratio verbeterd naar 0,95 (2022: 0,89).

 • Kasstroom
  Kasstroom
 • De netto kasstroom van het bedrijf was positief (€ 0,8 miljoen). De inkomende kasstromen uit operationele activiteiten (€ 101,6 miljoen) en financieringsactiviteiten (€ 14,3 miljoen) zijn aangewend voor investeringsactiviteiten (€ 115,1 miljoen). In het kasstroomoverzicht zien we de volgende ontwikkelingen:

  • De inkomende kasstroom uit operationele activiteiten was hoger dan voorgaand jaar door onder meer een hoger netto resultaat en een lagere negatieve mutatie werkkapitaal.
  • De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten was lager dan in 2022 door de investeringen in horecalocaties in België voorgaand jaar.
  • De inkomende kasstroom uit financieringsactiviteiten was lager dan voorgaand jaar door hogere aflossingen op zowel onze lopende revolving credit faciliteit als op kredietinstellingen in Ethiopië.
 • Belastingen
  Belastingen
 • Als familiebedrijf dragen we ons steentje bij aan de samenleving. Een vanzelfsprekend voorbeeld is het betalen van belastingen. We streven naar een transparante relatie met de belastingdiensten in binnen- en buitenland. Ook zetten we ons in om het juiste belastingbedrag op de juiste plaats en op het juiste moment te betalen. Hoe we dit doen, lees je in ons belastingbeleid op onze website.

  Alle interne verrekenprijzen van Royal Swinkels Family Brewers stellen we ‘at arm’s length’ vast en documenteren we volgens de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) Transfer Pricing-principes. Ook onderschrijven we het OESO-programma Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

  Het gewogen gemiddelde toepasselijke belastingtarief bedraagt 25,8% (in 2022: 27,6%). Dit tarief berekenen we op basis van de resultaten vóór belastingen in de verschillende belastingjurisdicties. De belastinglast in de winst- en verliesrekening over 2023 bedraagt € 23.887 duizend, ofwel 35% van het resultaat vóór belastingen (in 2022: 30,1%).

  In 2023 betaalden we € 14,7 miljoen aan vennootschapsbelasting, € 154,4 miljoen aan accijnzen en € 137,1 miljoen aan overige belastingen.

  Overige belastingen bestaan uit € 91,3 miljoen aan btw, € 43,5 miljoen aan loonbelastingen en sociale lasten, en € 2,3 miljoen aan overige belastingen.

Resultaten per regio

West-Europa

(in miljoenen euro’s)

595,5

Rest van Europa

(in miljoenen euro’s)

144,4

Midden Oosten en Afrika

(in miljoenen euro’s)

238,2

Canada en VS

(in miljoenen euro’s)

15,8

Rest van Amerika

(in miljoenen euro’s)

95,2

Azië-Pacific

(in miljoenen euro’s)

39,1

Projectverhalen

Verschillende projecten en investeringen dragen bij aan de gerealiseerde groei in 2023. Lees hier meer over een aantal van deze projecten.

 • Projectverhaal

  Vol vertrouwen vooruit: de Intelligente Brouwerij is
  op stoom

 • Intelligente Brouwerij? “Iedereen bij ons krijgt ermee te maken”, vertelt Rick van de Mortel; één van de kartrekkers van het programma. “Het is onderdeel van de grootste IT-ontwikkeling in de historie van Royal Swinkels Family Brewers, omdat vrijwel alle systemen en processen van het bedrijf erdoor veranderen. Van bierbrouwerij De Koningshoeven tot de verkooporganisatie in Turijn.” Een flinke operatie dus. Met Rick blikken we terug op 2023 én kijken we voorzichtig vooruit.

  Een nieuwe balans
  In Lieshout ging ‘de knop’ in oktober 2022 al om. Daar hebben we nu dus ruim een jaar ervaring met het nieuwe systeem. Rick: “Ondanks de grote wijzigingen, liepen onze productieprocessen gewoon door en hebben we onze klanten op tijd kunnen bevoorraden. Ik denk dat we dat ontzettend succesvol hebben gedaan. Tegelijkertijd kost zo’n verandering bloed, zweet en tranen. Eerst raak je uit balans, en die moet je opnieuw zien te vinden. We hebben dit jaar de tijd genomen om onze mensen de nieuwe processen eigen te laten maken. En dat blijft aandacht vragen. Gelukkig levert het ook direct mooie resultaten op. Een nieuw dashboard met realtime informatie voor de onderhoudsafdeling is een goed voorbeeld van hoe we bestaande processen verbeteren. Zo werken we samen aan meer intelligentie in onze hele bedrijfsvoering.”

  Voorbereidingen voor 2024
  In 2023 legden we een goede basis voor het uitrollen van het proces over de rest van het bedrijf. Begin 2024 heeft de overgang naar de Intelligente Brouwerij plaatsgevonden bij bierbrouwerij De Koningshoeven, Uiltje Brewing Company en brouwerij De Molen. Meteen daarna volgt een uitrol in Frankrijk en Italië. Rick: “We hebben dit jaar veel geleerd en goed in kaart gebracht wat er in 2024 moet gebeuren. We zijn op stoom. En ik heb er alle vertrouwen in dat we dat blijven.”

 • Projectverhaal

  Introductie Parranda in Cuba

 • Na ruim een jaar opbouwen en pionieren werd 2023 hét jaar voor onze gloednieuwe brouwerij Cervecería Cubana in Mariel, Cuba. Daar introduceerden we deze zomer ons Cubaanse biermerk Parranda. Een Parranda is een feestje, voor en door Cubanen. Dat vierden we zelf ook met kleine feestjes – parranditas – in de horeca en retail en natuurlijk met een feestelijke opening van de brouwerij zelf.

  Sinds deze zomer is onze brouwerij operationeel. We zijn de productie nog aan het optimaliseren en vooral bezig met het positioneren van het merk Parranda en het verbeteren van de distributie. Parranda is een licht en verfrissende pilsener met een alcoholpercentage van 4.8%, perfect voor het Cubaanse klimaat. Parranda is verkrijgbaar in twee formaten: PET flessen van 500 ml en 1500 ml, ideaal om te delen met vrienden en familie. Thuis én natuurlijk op feestjes. Parranda is ook het eerste bier merk in Cuba wat een ambitieuze recycling­doelstelling heeft en een statiegeldsysteem heeft geïntroduceerd.

  Parranda wordt gedronken en vooral gedeeld met elkaar. Dit sluit mooi aan bij onze missie van het merk: unidos por la cerveza’, oftewel ‘verenigd door bier’.

 • Projectverhaal

  Eerste stap in Japan met Bavaria 0.0%

 • Wie Japan zegt, denkt aan sake. Maar veel Japanners tussen de twintig en veertig lusten ook graag een biertje, vertelt exportmanager Mark Knoben. Bavaria 0.0% Original ligt er nu in de schappen. En daar blijft het niet bij.

  Sinds begin 2023 hebben we een eigen kantoor in de Japanse havenstad Kobe met inmiddels een lokaal team van vijf collega’s. En dat is nodig, vertelt Mark. “De alcoholvrije biermarkt in Japan groeit hard. Maar Japanners zijn kritisch, ze willen weten wat ze kopen. Daarom vermelden we op blik én doos welke ingrediënten zijn gebruikt en wat ons bijzonder maakt: onze mouterij en brouwmethode bijvoorbeeld, en het gebruik van mineraalwater.”

  Twee familiebedrijven
  Omdat de Japanse cultuur zo anders is, werken we stap voor stap naar een compleet portfolio toe, te beginnen met Bavaria 0.0% Original. De registratie daarvan heeft drie jaar geduurd en vroeg overleg tot aan het Japanse Ministerie van Volksgezondheid aan toe. Mark: “Voor de distributie werken we samen met lokale sakebrouwer Sawanotsuru, net als wij een familiebedrijf (uit 1717) met ambitie. Een samenwerking die kansen biedt, vanwege de marktkennis en het bestaande distributienetwerk.”

  Enthousiaste proevers
  Mark: “Inkopers of mensen die blind proeven reageren enthousiast op Bavaria 0.0% Original. Het ligt in veel supermarkten, winkels en bij andere retailpunten. En volgend jaar? Dan willen we flink doorgroeien.”

 • Projectverhaal

  Palm, Rodenbach en Bavaria Export in een nieuw jasje

 • In 2023 hebben we bij Royal Swinkels Family Brewers de tijd genomen om eens goed stil te staan bij ons portfolio. We hebben opnieuw gekeken waar we voor staan en hoe we onszelf willen profileren in de wereld. Dat bracht ons onder andere een frisse nieuwe look-and-feel voor drie van onze merken!

  Voor Palm bijvoorbeeld: na bijna 100 jaar is het bier nog altijd populair, tegelijkertijd sloot de uitstraling niet meer goed aan bij de breder geworden doelgroep. Daarom introduceerden we dit jaar drie nieuwe varianten naast de bekende Palm: Palm WeissAss, Palm 8 Horsepower Blond en PalmTree TropicAle. De nieuwe smaken verschijnen in een fris eigentijds jasje met herkenbare visuele elementen.

  Ook bij Rodenbach hadden we behoefte aan een nieuwe merkidentiteit. We kozen voor een scherpere positionering die de bijzondere smaak van het bier omarmt: The sour brew for the happy few. Centraal staan de traditionele brouwwijze én het rijpen op eikenhouten foeders die het bier extra karakter geven. Een positionering die volledig aansluit bij onze internationale groeiambities.

  Bavaria Export, tot slot, richt zich vanaf nu op haar roots als familiebrouwer met de nieuwe positionering en merkcampagne Family Brewed. De nadruk ligt daarmee op het ambachtelijke karakter van ons merk en het verhaal van onze familiegeschiedenis. Een mooie balans tussen de historie en de moderne frisheid van het merk.

Belangrijkste introducties

Vanuit de wens om voor elk moment op elke plaats een passend bier te kunnen bieden, blijven we bouwen aan ons bierportfolio. In 2023 brachten we deze nieuwe producten op de markt en voerden we de volgende (product)innovaties door.

De Molen
Balcones

Barley Wine edition 2023 Barrel Aged. Tijdelijk geïntroduceerd in Nederland.

Nieuw

De Molen
Pina & Colada

Milkshake IPA special. Tijdelijk geïntroduceerd in Nederland.

Nieuw

De Molen
Bar & Bok

Bock. Geïntroduceerd in Nederland.

Nieuw

De Molen
Koel & Krachtig

Eerste De Molen bier geïntroduceerd in blik, in Nederland.

Nieuw

Palm
Palmtree

Mexican style bier. Geïntroduceerd in Nederland en België.

Nieuw

Palm
WeissAss

Weizen. Geïntroduceerd in Nederland en België.

Nieuw

Palm
Horse Power Blond

Krachtig blond. Geïntroduceerd in Nederland en België.

Nieuw

Uiltje
Wit

Witbier. Geïntroduceerd in Nederland.

Nieuw

Uiltje
Blond

Licht blond. Geïntroduceerd in Nederland.

Nieuw

Uiltje
Smokey the Pear

Pale ale. Geïntroduceerd in Nederland.

Nieuw

Uiltje
Craftbeer Cookout

IPA. Geïntroduceerd in Nederland.

Nieuw

Rodenbach
Vintage 2021

Sour ale. Geïntroduceerd in Nederland en België.

Nieuw

Rodenbach
Evolved Grand Cru

Sour ale. Geïntroduceerd in Nederland en België

Nieuw

Cornet
Oaked

Krachtig blond. Geïntroduceerd in Nederland.

Nieuw

8.6 Original
6-pack

Krachtig blond. Geïntroduceerd in 2 landen.

Nieuw
Meer lezen
Minder lezen

Verder lezen over circulair ondernemen?

Duurzame groei