We blijven als familiebedrijf onze blik vooruit houden en gefocust op de toekomst. Toch kijken we graag ook even terug naar de resultaten van 2022. Op financieel en mvo-niveau. Op deze pagina vind je onze financiële en mvo-kerncijfers.

21
22

Onze financiële kerncijfers

icon

Omzet
(in miljoenen euro’s)

1.032,4

835,5 (2021)

773,2 (2020)

897,0 (2019)

854,4 (2018)

icon

EBITDA
(in miljoenen euro’s)

109,2

88,2 (2021)

70,0 (2020)

94,2 (2019)

99,7 (2018)

icon

Investeringen in vaste activa
(in miljoenen euro’s)

136,7

47,4 (2021)

38,5 (2020)

71,2 (2019)

79,8 (2018)

icon

Solvabiliteit

45,9

52,1 (2021)

47,2 (2020)

46,8 (2019)

51,1 (2018)

icon

Liquiditeit

0,89

0,92 (2021)

1,04 (2020)

1,52 (2019)

1,37 (2018)

icon

Net debt/EBITDA

0,5

-0,3 (2021)

0,8 (2020)

1,6 (2019)

1,1 (2018)

21
22

Onze mvo-kerncijfers

icon

Circulariteit
Circulariteitsscore

59%

56% (2021)

52% (2020)

40% (2019)

icon

Circulariteit
Energieverbruik (MJ/hl)

90

99 (2021)

108 (2020)

128 (2019)

icon

Circulariteit
CO2-uitstoot (kton)

79

83 (2021)

82 (2020)

126 (2019)

icon

Circulariteit
Waterverbruik (hl/hl bier)

4,0

4,2 (2021)

4,1 (2020)

4,2 (2019)

icon

Veiligheid en welzijn
Ongevalsfrequentie (ongevallen met verzuim
per 100 fte)

0,61

1,90 (2021)

1,00 (2020)

1,04 (2019)

icon

Veiligheid en welzijn
Ziekteverzuim

3,5%

4,0% (2021)

3,4% (2020)

2,7% (2019)

icon

Veiligheid en welzijn
Aantal fte (exclusief buitenlandse verkoopkantoren)

1.522

1.580 (2021)

1.569 (2020)

1.629 (2019)

icon

Verantwoord alcoholgebruik
Percentage alcoholvrij of laagalcoholisch (<3,5%) van totale verkocht biervolume

11,8%

13,4% (2021)

cijfer 2021 is gecorrigeerd als gevolg van een herziene berekening