Bijlagen

Onze keten

Onze keten is op te delen in drie delen: inkoop, productie en transport en verkoop en distributie. Voor een snel en helder overzicht van de routes door onze organisatie maakten we ze visueel.

Figuur: Onze keten

Waardecreatiemodel

We willen met onze strategische focus actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals, ofwel de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Het waardecreatiemodel laat zien hoe wij op lange termijn waarde willen creëren en het maatschappelijke verschil willen maken met ons bedrijf. Op economisch, sociaal en ecologisch vlak. In 2023 hebben we de positieve en negatieve impact die wij als bedrijf maken een nadrukkelijkere plek in ons waardecreatiemodel gegeven.

Figuur: Waardecreatiemodel

Materialiteitsanalyse

Bij Royal Swinkels Family Brewers blijven we constant in dialoog met onze stakeholders: zakelijke klanten en consumenten, medewerkers, directie en aandeelhouders, leveranciers, maatschappelijke organisaties en overheden. Wij luisteren naar de mening van onze stakeholders en hebben hen betrokken bij het bepalen van de belangrijkste thema’s waarover wij in dit verslag rapporteren (materiële thema’s).

Meer lezen
Minder lezen

Figuur: Materiële thema's op basis van dubbele materialiteitsanalyse voor CSRD rapportage

Overige bijlagen

Toelichting geïntegreerd jaarverslag

Lees hier de toelichting op het digitale jaarverslag van Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. over 2023.

GRI-index

Bekijk hier de tabel met de GRI content index met verwijzingen naar ons jaarverslag 2023.

Mvo-data per vestiging

Een overzicht van de mvo-data per vestiging in 2023 en 2022.

Stakeholdersdialoog

Lees hier meer over hoe wij in 2023 op verschillende manieren het gesprek zijn aangegaan met onze stakeholders.

Bestuursorganisatie

Lees hier meer over de bestuursorganisatie Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V.

Risicomanagement

Ondernemerschap gaat gepaard met het nemen van risico’s. Voor het realiseren van onze ambities is het essentieel deze risico’s in kaart te brengen en tot een acceptabel niveau terug te brengen.

Begrippen en afkortingen

Een overzicht van de gebruikte begrippen en afkortingen in het jaarverslag.

Reporting manual

Download het rapportagehandboek voor 2023 hier.

Jaarverslag 2023

Download het volledige jaarverslag 2023 hier.

Terug lezen?

Bijlagen