Het jaar 2022 kenmerkte zich door het sterke herstel na de COVID-19-pandemie. De raad van commissarissen (hierna: rvc) was ook in staat weer fysiek bijeen te komen en deed dat vier keer op diverse locaties. Swinkels Family Brewers heeft in 2022 veel bereikt en de organisatie is sterker geworden. Ondanks de sterke kosten­inflatie heeft Swinkels Family Brewers het resultaat weten te verstevigen. De rvc kijkt dan ook met voldoening terug op 2022.

De auditcommissie kwam twee keer bij elkaar, een keer voor het bespreken van het jaarverslag en accountants­verslag en een keer voor het bespreken van het budget en het controleplan van de accountant. Ook de remuneratiecommissie kwam twee keer bij elkaar. Na de algemene vergadering van aandeelhouders namen wij afscheid van de heer A. Ruijs als lid van de rvc, en trad de heer M. Abbenhuis toe tot de rvc. In verband met het voorgenomen vertrek van de rvc-voorzitter de heer J.W. Baud in 2023 heeft de rvc in 2022 tijd besteed aan het vinden van een geschikte kandidaat om de heer Baud op te volgen.

Foto: raad van commissarissen met v.l.n.r. Eric Lauwers, Caroline van Nieuwkerk, Jan Willem Baud, Maarten Abbenhuis en Annemiek van Melick.

Swinkels Family Brewers zit middenin de implementatie van de meer-jarenstrategie.

Intelligente Brouwerij

De eerste fase van het digitale transformatieprogramma Intelligente Brouwerij is eind oktober 2022 geïmplemen­teerd. De rvc heeft dit nauwgezet gevolgd en constateert dat de go-live goed is verlopen. De implementatie heeft zichtbaar druk gelegd op de organisatie, maar de betrokken medewerkers hebben deze eerste fase tot een succesvol einde weten te brengen. De rvc houdt vanzelf­sprekend ook bij de volgende fase de vinger aan de pols.

Meerjarenstrategie

Swinkels Family Brewers zit midden in de implementatie van de meerjarenstrategie. Hieraan geeft het bedrijf tot in detail opvolging. De rvc ziet dat alle gestelde mijlpalen gehaald zijn. Het bedrijf heeft alle moeilijk­heden in 2022 weten te pareren, wat heeft geleid tot een mooi bedrijfsresultaat. We eindigden het jaar dan ook sterker dan we het begonnen, wat mede te danken is aan de focus op onze meerjarenstrategie.

Financiële doelstellingen

Swinkels Family Brewers heeft de targets die voor 2022 zijn gesteld op financieel vlak gehaald. Het werk­kapitaal is verder verbeterd, wat het bedrijf in staat stelt om financiële ruimte vrij te maken voor investeringsprojecten, zoals de emissievrije mouterij of de horecavastgoedportefeuille.

CO2-reductie komt hoogop de agenda te staan.

Circulariteit

De rvc heeft de Swinkels Circularity Index veelvuldig besproken. Naast de algemene focus op circulair ondernemen, ziet de rvc dat CO2-reductie hoog op de agenda komt te staan. Hier zijn ook binnen het bedrijf hoge verwachtingen van. De mouterij van Holland Malt in Eemshaven wordt bijvoorbeeld de eerste mouterij ter wereld die geheel over gaat op groene energie. Dit zal de komende jaren een groot aandachtsgebied blijven.

Horeca België

De rvc heeft in 2022 het traject rondom de overname van 94 horecapanden in België gevolgd. Deze trans­actie biedt een sterk fundament onder onze business in België en levert een belangrijke bijdrage aan de beschikbaarheid en omzet van onze Belgische bieren in de horecamarkt.

Brouwerij Cuba

Swinkels Family Brewers heeft in 2022 geïnvesteerd in de bouw van een nieuwe brouwerij in Cuba. De voortgang van dit project stond in 2022 op de agenda van de rvc. De rvc zal dit project ook in 2023 nauwgezet volgen.

Swinkels Family Brewers gaat in 2023door op de ingeslagen weg.

Terugkeer stabiliteit Ethiopië

Ondanks forse spanningen, zijn de gemoederen in Ethiopië tot bedaren gekomen in 2022. Swinkels Family Brewers heeft er alles aan gedaan om de medewerkers ter plekke en de brouwerij te beschermen. De veiligheid van onze medewerkers en relaties is het allerbelangrijkste, dus we zijn blij dat de rust lijkt te zijn teruggekeerd. De economie en de markt lijken zich goed te herstellen en de brouwerij heeft mooie resultaten behaald. De rvc hoopt dat dit in 2023 zal doorzetten.

Swinkels Family Brewers gaat in 2023 door op de ingeslagen weg. Het bedrijf bouwt verder op de strategische pilaren, zoals de volgende fase van het programma Intelligente Brouwerij en de circulariteits­ambitie. De uitvoering van het strategisch plan zal ook de komende jaren volop aandacht vergen. Hierbij zal gericht geïnvesteerd worden in groei en duurzaamheid, met als doel het rendement verder te verbeteren. We hebben er alle vertrouwen in dat het bedrijf ook in 2023 een mooi resultaat zal behalen en als rvc volgen we de voortgang uiteraard op de voet.

Lieshout, 3 april 2023

J.W. Baud, voorzitter
M.C. Abbenhuis
E.C.R. Lauwers
A.T.J. van Melick
C.W.N. van Nieuwkerk